Krst

Šimon a Katarína boli pokrstení 25.05.2002 v evanjelickom kostole v Krajnom.

 

Bzzzz.. A tie vrabce z toho tàòa, štrnk, brnk do tàòa. Všetci sú už tu. Tak mám jednoducho dobrú náladu. S dedkom zo Stralsundu (Opa). Môj kamarát ujo Klaus z Mníchova.
V mene otca, ... V mene otca, ... Vitajte na mojej párty! Oma, pridaj! Èau, èau. Na chví¾ku si odskoèím.
Že by nová teória relativity? Moja krstná. Škoda, ze sa tak málo vídame babka. Dedko z Krajného ma velmi rád pestuje. Sesternica Katarína s mamou.

Začiatok

 


Generované pomocou HomeGallery.